O NAS KALENDARZ WYDARZEŃ OGŁOSZENIA UWIELBIENIE MODLITWA IZRAEL NAUCZANIE/MP3 MISJE SŁUŻBY
Nauczanie/MP3
Zwycięski plan czytania Biblii
Dzisiaj: 20 Październik 2014 roku
Poniedziałek
kliknij na werset i czytaj

Modlimy się o:

- osobę / rodzinę:
o rodzinę Ciekalskich

ulicę / dzielnicę / miejscowość:
mieszkańców ul. PułaskiegoSpotykamy się:

  Nabożeństwo niedzielne

- Niedziela godz. 10:00