O NAS KALENDARZ WYDARZEŃ OGŁOSZENIA UWIELBIENIE MODLITWA IZRAEL NAUCZANIE/MP3 MISJE SŁUŻBY
Konferencja Żniwa - Heidi Baker & Che Ahn

Heidi Baker jest misjonarką z Mozambiku w Afryce. Ze swoim mężem Rollandem w 1980 roku założyli służbę Iris Global skupiającą na głoszeniu Ewangelii i usługiwaniu dzieciom w Afryce. Jej pełne pasji i miłości życie dla Jezusa stało się inspiracją dla wierzących z całego świata. Przepełnia ją wielka miłość do ludzi i nauczanie o praktycznym wyrazie tej miłości, którą mamy objawiać światu.

 

 

 

 

 Ché Ahn wraz ze swoją żoną Sue są od 1994 roku pastorami założycielami kościoła HRock w Pasadenie. Ché jest założycielem i dyrektorem Harvest Intenational Ministry – międzynarodowej apostolskiej sieci kościołów działającej w 60 krajach, której wizją jest „Zmiana żyć, transformacja miast i czynienie uczniami narodów”. Jest również kanclerzem Instytutu Przywództwa Wagnera (Wagner Leadership Institute) – międzynarodowej sieci centrów treningowych założonych by wyposażać świętych do służby Królestwa.
W 2014 roku, poprzez serię słów proroczych, apostolskich nauczań oraz przez prowadzenie Ducha Świętego Ché założył Apostolskie Centrum Żniwa (Harvest Apostolic Center – HAC). HAC jest centrum dla wyżej wymienionych apostolskich sieci, łącząc je w jedną całość, żeby bardziej efektywnie służyć ich członkom, liderom i studentom. Ché otrzymał tytuł magistra i doktora na Seminarium Teologicznym Fullera (Fuller Theological Seminary) i zagrał kluczową rolę w wielu strategicznych, lokalnych, narodowych i międzynarodowych ewangelizacjach; m.in. był prezesem The Call – ruchu modlitewnego dla młodzieży. Jest on również autorem wielu książek, w tym: Say Godbye to Powerless Christianity (Pożegnaj chrześcijaństwo pozbawione mocy), How to Pray for Healing (Jak modlić się o chorych) i The Grace of Giving (Łaska dawania). Ché bierze udział w wielu służbach na całym świecie, głosząc mądrość apostolską i Ducha Świętego przynoszącego przebudzenie, uzdrowienie i ewangelizację. Jego największym pragnieniem jest to, żeby oglądać jak społeczeństwo jest zmieniane poprzez Chrześcijan, którzy rozumieją i wypełniają plan dla nich przeznaczony.
Ché i Sue są małżeństwem od ponad 37 lat. Mają czwórkę dorosłych dzieci i czwórkę wnucząt.

Zapisy i informacje na: www.jestwiecej.pl

Zapraszamy


Modlimy się o:

Więcej informacji w zakładce: OgłoszeniaSpotykamy się:

Niedziela - nabożeństwo

godz. 09:30

godz. 11:30